make your own website for free

Správa bytov
a nebytových priestorov

už viac ako 20 rokov sme tu pre vás

Spoločnosť s ručením obmedzeným BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23. 10. 1996 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č.513/91 Zb. a ako jedna z prvých začala vykonávať správu bytových domov. Od začiatku spravovania objektov, sídli naša spoločnosť v priestoroch budovy na Mäsiarskej č. 26 v Košiciach, ktoré je ľahko dostupné z celého mesta.

Vedenie technicko - prevádzkovej agendy spojenej so správou

V rámci technicko-prevádzkovej agendy zabezpečujeme:

- vykonávanie pravidelných technických prehliadok domu,

- vedenie technickej evidencie o dome, spracovanie zoznamu potrebných opráv a údržby,

- vykonanie bežnej údržby a opráv menšieho rozsahu ,

- spracovanie a vedenie harmonogramu revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení a zabezpečenie odstránenia zistených závad ,

- dodávku tepla, TÚV, SV, odvádzanie odpadových vôd, dodávku elektrickej energie, deratizáciu, prevádzkyschopnosť výťahov, STA ,

- kontrolu a preberanie vykonávaných veľkých opráv v dome / strechy, fasády a pod./ ,

- námatkové kontroly vodomerov v domoch ,

- dodávateľa na všetky požadované práce, v prípade nedostatku finančných prostriedkov na fonde prevádzky údržby a opráv domu dohodnúť spôsob úhrady cestou splátok.

Tieto služby vykonáva hlavne prevádzkový úsek

tel.: 055 / 622 50 08

e-mail: prevadzka@bytovehospodarstvo.sk


a energetik spoločnosti

tel.: 055 / 622 49 15

e-mail: energetik@bytovehospodarstvo.sk

Napíšte nám

Jednoducho vypíšte základné údaje a my sa vám ozveme

Adresa

BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.
Mäsiarska 26
040 01  Košice
Slovenská republika

Kontakt

+421 55 6224915
info@bytovehospodarstvo.sk

ďalšie kontakty

Linky

Legislatíva
Užitočné linky