free portfolio website templates

Správa bytov
a nebytových priestorov

už viac ako 20 rokov sme tu pre vás

Spoločnosť s ručením obmedzeným BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23. 10. 1996 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č.513/91 Zb. a ako jedna z prvých začala vykonávať správu bytových domov. Od začiatku spravovania objektov, sídli naša spoločnosť v priestoroch budovy na Mäsiarskej č. 26 v Košiciach, ktoré je ľahko dostupné z celého mesta.

Služby spojené s investíciami spojenými s užívaním
bytov domu

Zabezpečujeme aj prípravu a podanie žiadostí o nenávratný príspevok :

- na systémové poruchy panelového domu na Ministerstvo výstavby,

- na obnovu historických budov na Ministerstvo kultúry ,

- prostredníctvom Euro dotácií .

V prípade obnovy domu spolupracujeme a pomáhame zabezpečiť úver :

- prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania,

- prostredníctvom stavebných sporiteľní ,

- prostredníctvom komerčných bánk .


Zabezpečujeme aj:

- inžiniersku činnosť (rekonštrukcie a investičné projekty) 

- organizovanie výberových konaní za účasti vlastníkov

- zabezpečenie výkonu stavebného dozoru

- zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie

Vieme Vám navrhnúť projekt postupných krokov na dosiahnutie úspor vo Vašom dome a zabezpečiť ich realizáciu a výhodné financovanie, pri ktorom ale neexistuje jedno univerzálne riešenie: 

1. Informatívny postup pri realizácii krokov úspornej budovy:

• výmena výplňových konštrukcií (okien –dverí )v bytoch a spoločných priestoroch vytesnenie vchodových dverí resp. obnovu - výmenu

• hydraulické doregulovanie tepelnej sústavy domu a osadenie termostatických ventilov, inštaláciu moderných pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (meračov) na vykurovacie telesá

• hydronické vyváženie prietoku teplej úžitkovej vody, vrátane zaizolovania rozvodov vody

• zateplením obvodových múrov domu, strechy a suterénu

2. Výmena výplňových konštrukcií (okien –dverí )v bytoch a spoločných priestoroch: 

Najvýraznejšie tepelné úniky budovy sú cez okná, výmenou okien za okná s izolačným sklom je možné získať úsporu na tepelnej strate až do 50%.

3. Hydraulické doregulovanie tepelnej sústavy domu:

Osadením kvalitných termostatických ventilov dosiahnete komfort rodinného života, čím získate úsporu na teple až do 20%.

4. Hydronické vyváženie prietoku teplej úžitkovej vody, vrátane zaizolovania rozvodov vody

Náklady na vodu neustále stúpajú a do budúcnosti budú ešte stúpať .Čo musíme urobiť, aby sme nielen neplatili čím ďalej viac, ale ešte ušetrili? Osadenie pákových batérii čím zabránime zbytočnému vypúšťania vody pre nastavenie primeranej teploty, úspora vody sa týmto môže dosiahnuť do 10%. Osadenie úsporných sprchovacích hlavíc a osadenie splachovačov systémom WC stop sa môže úspora pri realizácii všetkých úsporných opatrení dosiahnuť až do výšky 50%.

5. Zateplením obvodových múrov domu, strechy a suterénu 

Keďže únik tepla cez steny a okná je cca 25%, je nevyhnutné smerovať opatrenia k výmene okien, zatepleniu obvodových stien a vyregulovaniu vykurovacej sústavy a v nepodstatnej miere zateplením obvodových múrov domu, strechy a suterénu, je možné dosiahnuť celkovú úsporu spotreby energie na vykurovanie až do výšky 30% spotreby domu.

Technických riešení je vzhľadom na vývoj v stavebných materiáloch a technológiách niekoľko, avšak ich realizácia je podmienená dostatočnými finančnými zdrojmi, nakoľko sa jedná sa o investície presahujúce prevažne čiastku 150 000.-€ resp. 300 000.-€v závislosti od budovy .


Zabezpečujeme aj :

> nenávratné dotácie na systémové poruchy domu: nenávratná dotácia z obstarávacích nákladov ,

> štátny fond rozvoja bývania 0% až 1% úrok poskytnutého úveru na dobu 20 rokov,

> komerčný úver: cca od 1,50 % úrok poskytnutého úveru na dobu až 26 rokov,

> komerčný úver s čati podporený programom / MUNSEF-nenávratná dotácia časti úveru od 10%,

> nenávratné dotácie prostredníctvom príslušných mestských častí,

Poskytujeme bezplatnú odbornú pomoc pri postupe obnovy bytových domov a získavaní rôznych možných dotácií.  

Tieto služby zabezpečujeme za súčinnosti všetkých oddelení spoločnosti a hlavne prevádzkového manažéra spoločnosti

tel.: 055 / 622 49 98

e-mail: fodor@bytovehospodarstvo.sk


Napíšte nám

Jednoducho vypíšte základné údaje a my sa vám ozveme

Adresa

BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.
Mäsiarska 26
040 01  Košice
Slovenská republika

Kontakt

+421 55 6224915
info@bytovehospodarstvo.sk

ďalšie kontakty

Linky

Legislatíva
Užitočné linky