free bootstrap themes

Správa bytov
a nebytových priestorov

už viac ako 20 rokov sme tu pre vás

Spoločnosť s ručením obmedzeným BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23. 10. 1996 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č.513/91 Zb. a ako jedna z prvých začala vykonávať správu bytových domov. Od začiatku spravovania objektov, sídli naša spoločnosť v priestoroch budovy na Mäsiarskej č. 26 v Košiciach, ktoré je ľahko dostupné z celého mesta.

Vedenie bytovo - právnej agendy spojenej so správou

V rámci bytovo-právnej agendy vedieme:

- zmluvy o výkone správy,

- zmluvy o nájme spoločných a nebytových priestorov ,

- vymáhanie pohľadávok,

- evidenciu súdnych sporov a držieb.

Tieto služby zabezpečuje hlavne ekonomický úsek našej spoločnosti

tel.: 055 / 622 49 96

e-mail: ekon@bytovehospodarstvo.sk


a správa nebytových priestorov

tel.: 055 / 622 49 99

e-mail: ligartova@bytovehospodarstvo.sk

Napíšte nám

Jednoducho vypíšte základné údaje a my sa vám ozveme

Adresa

BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.
Mäsiarska 26
040 01  Košice
Slovenská republika

Kontakt

+421 55 6224915
info@bytovehospodarstvo.sk

ďalšie kontakty

Linky

Legislatíva
Užitočné linky